PUSH-BACK RACKING

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Hàng hóa Nhập trước Xuất sau (FILO).
• Tận dụng được không gian chứa hàng tối ưu, lưu trữ được nhiều hàng hóa.
• Thích hợp cho việc lưu trữ hàng hóa đa dạng và số lượng lớn.
• Thích hợp sử dụng trong kho lạnh, nhu cầu cần không gian lớn để lưu trữ.