AS/RS

Ưu điểm
• Tiết kiệm không gian, tăng sức chứa kho hàng.
• Lưu trữ an toàn, giảm tổn thất.
• Thời gian lưu trữ và lấy hàng nhanh, hiệu suất cao.
• Máy chạy tự động, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tối thiểu chi phí.

Categories: ,