AS/RS

    Ưu điểm

    • Tiết kiệm không gian, tăng sức chứa kho hàng.
    • Lưu trữ an toàn, giảm tổn thất.
    • Thời gian lưu trữ và lấy hàng nhanh, hiệu suất cao.
    • Máy chạy tự động, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tối thiểu chi phí.