VNA RACKING

    ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

    •  Chiều cao kệ có thể đạt đến 15M.
    • Cần sử dụng với xe nâng 3 chiều.
    • Lối đi của xe nâng khoảng 1800mm.
    • Tiết kiệm nhiều hơn 20% không gian so với kệ tải nặng thông thường