VNA RACKING

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Chiều cao kệ có thể đạt đến 15M.
• Cần sử dụng với xe nâng 3 chiều.
• Lối đi của xe nâng khoảng 1800mm.
• Tiết kiệm nhiều hơn 20% không gian so với kệ tải nặng thông thường