DRIVE-IN RACKING

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Xe nâng có thể đi vào sâu bên trong cất trữ Pallet.
• Hàng hóa Nhập trước Xuất sau (FILO).
• Giúp cải thiện đáng kể diện tích sử dụng.