DRIVE-IN RACKING

    ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

    • Xe nâng có thể đi vào sâu bên trong cất trữ Pallet.
    • Hàng hóa Nhập trước Xuất sau (FILO). 
    • Giúp cải thiện đáng kể diện tích sử dụng.
    Category: