CANTILEVER RACKING

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Giải pháp tốt nhất để chứa các vật liệu có chiều dài khác nhau.
• Thích hợp sử dụng trong các nhà kho có không gian chứa hàng nhỏ và thấp, tăng diện tích sử dụng.